Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów woj. świętokrzyskie,  Sekretariat: tel. (15) 868 29 71 fax. (15) 868 47 21 Kancelaria, punkt informacyjny: tel. (15) 868 47 21, e-mail:powiat@opatow.pl

Translator

Polish English German

Linki

BIP Zwiazek Powiatów Polskich

Wrota Świętokrzyskie Nad Czarną i Kamienną

Sprawdź status sprawy

Bezpieczny Powiat Opatowski Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

WKU Sandomierz Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego

Biblioteka

GUS TVR24

WOK Kielce

Szpital Opatów

LGD

Projekty

Dzienniki Urzędowe

Dziennik Ustaw Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Uchwały Rady Powiatu Opatowskiego
Uchwały Zarządu Powiatu Opatowskiego Zarządzenia Starosty Opatowskiego

Kolporter RSS


W Gimnazjum u Skłodowskiej podnoszą kwalifikacje

20161223 112051Od 1 września 2016 roku w Gimnazjum w Ożarowie przy Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie realizowany jest projekt Podnosimy kompetencje w Gimnazjum u Skłodowskiej.

 

 

Jego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych poprzez odbycie zajęć wyrównawczych z matematyki, konwersatorium z języka angielskiego, praca metodą eksperymentu z chemii i doradztwo edukacyjno-zawodowe. Dodatkowo także projekt ma pomóc w uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, kwalifikacji przyrodniczych i znajomości nowoczesnych metod nauczania.

- Współczesna szkoła wymaga od nauczycieli kreatywności, co wiąże się niezaprzeczalnie ze zmianami oraz potrzebami, jakie zachodzą i są generowane w jej wizerunku na obecnym rynku edukacyjnym oraz rynku pracy. Ewolucja ta została dostrzeżona w „Skłodowskiej" już dawno temu, dlatego zarówno kadra kierownicza szkoły jak i pedagogiczna poszukują nowych rozwiązań, zwłaszcza tych innowacyjnych. Każdy uczeń jest traktowany jako wyjątkowy, jako ktoś, kto ma sobą wiele do zaoferowania. Wiara w jego możliwości, ciekawość świata wiedzy i nauki, wreszcie dostrzeżenie jego indywidualności - w tym mocnych i słabych stron-wszystko to zaowocowało pracą na rzecz stworzenia jak najlepszej oferty w zakresie kształcenia i wychowania – wyjaśnia dyrektor szkoły, Wioletta Jopek.

Wymieniony projekt ma więc na celu m.in. rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, zwiększenie ich zaangażowania na zajęciach, przybliżenie im metodyki pracy w laboratorium np. oswojenie z pracą ze szkłem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi.

- Uczeń ma sam lub z pomocą kierującego pedagoga nauczyć się wyciągać wnioski z wykonywanych doświadczeń i powierzanych zadań. Realizowany projekt ma przygotować uczniów do kontynuacji nauki wskazanych wyżej kompetencji w dalszych etapach kształcenia, zatem także zaktywizować młodzież poprzez umożliwienie jej wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, być może także w przyszłym zawodzie – dodaje dyrektor gimnazjum.

Dzięki dodatkowym zajęciom uczniowie biorący udział w projekcie mają za sobą np. wycieczkę do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach czy uczestniczenie w zajęciach laboratoryjnych w Centrum Nauki Kopernik. Wkrótce odwiedzą także Centrum Energetyczne w Kielcach i zobaczą Podzamcze Chęcińskie. Swoje pasje rozwijają udzielając się aktywnie w warsztatach języka angielskiego, zajęciach z robotyki czy też realizując się medialnie w spotkaniach z cyku: „Z kamerą wśród nas". Młodzież uczy się podczas „projektowych" zajęć zasad pracy w grupie, dzielenia się obowiązkami ale także ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i innych.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2018 roku, a jego efektem końcowym mają być między innymi dobrze doposażone międzyszkolne pracownie - chemiczna i matematyczna oraz utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

 

Pogoda dla Powiatu

PO16 OstPO

Serwis Samorządowy PAP

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 122 gości 

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj279
Wczoraj318
Tydzień1069
Miesiąc4553
Wszystkie640239

Logowanie